Όλα
Retail
HoReCa

101-02-264851L

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΡΙΓΑΝΑΤΗ ΣΤΑΘΩΡΗ

κεφάλι 2x4kg (επί ζυγίου)

101-01-216L

ΠΕΤΡΩΤΟ ΣΤΑΘΩΡΗ

κατσικίσιο τυρί σε άλμη 8x500gr

101-01-254L

ΠΕΤΡΩΤΑΚΙ ΣΤΑΘΩΡΗ

κατσικίσιο τυρί σε άλμη 8x265gr

101-01-209L

ΑΘΩΝΙΤΙΚΟ ΣΤΑΘΩΡΗ

αιγοπρόβειο τυρί σε άλμη 8x150gr