Όλα
Retail
HoReCa

440-02-1000L

ΦΕΤΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

δοχείο 1x15kg (επί ζυγίου)

440-02-19000L

ΜΑΝΟΥΡΙ Π.Ο.Π. ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

μπαστούνι 4x2kg (επί ζυγίου)