Όλα
Retail
HoReCa

440-02-1000L

ΦΕΤΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

δοχείο 1x15kg (επί ζυγίου)

602-01-0036L

ΦΕΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π.Ο.Π.

vacuum 24x200gr

440-02-4000L

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

σε άλμη δοχείο 1x15kg (επί ζυγίου)

440-01-19101L

ΜΑΝΟΥΡΙ Π.Ο.Π. ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

12x180gr

440-02-19000L

ΜΑΝΟΥΡΙ Π.Ο.Π. ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

μπαστούνι 4x2kg (επί ζυγίου)

440-02-19100L

ΜΑΝΟΥΡΙ (Φ80) Π.Ο.Π. ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

μπαστούνι 5x1,2kg (επί ζυγίου)